Controlekamer 2

Reactor 2 werd na de kernramp nog gebruikt tot 1991 toen er brand uitbrak in de turbine hal. Na de brand werd er besloten om de reactor permanent te sluiten.