Controlekamer 2

Reactor 2 werd na de kernramp nog gebruikt tot 1991 toen er brand uitbrak in de turbine hal. Na de brand werd er besloten om de reactor permanent te sluiten.

BOOK YOUR TRIP