Nieuwe Veilige Opsluiting

De Nieuwe Veilige Opsluiting is een constructie die gebouwd is met het doel om kapotte reactor 4 en de oude sarcofaag te bedekken.

Het was het grootste en zwaarste beweegbare constructie en is aan het einde van 2016 over de reactor geplaatst. Dit gebeurde aan de hand van hydraulische vijzels op sporen.