Radar

De beslissing om het “Over-de-horizon radarstation” (Duga-1) (nabij Tsjernobyl) te creëren werd genomen op bevel van de regering van 18 januari 1972 en 14 april 1975.

En tegen 1976 was de hoofdradar site Tsjernobyl-2 gebouwd. De algemeen ontwerper van het radarstation in Tsjernobyl-2 was het Onderzoeksinstituut voor radiocommunicatie over lange afstanden (NIIDAR). Hoofdontwerper en inspiratie voor de ideeën voor Duga-1 was Franz Kuzminsky.

Na het ongeval in Tsjernobyl in 1986 werd de radar uit de alarmstatus gehaald en werd de apparatuur uitgeschakeld. Militairen en burgers werden geëvacueerd uit de radioactieve zone. Toen de USSR en de militaire leiding de omvang van de milieuramp hadden ingezien, werd (in 1987) besloten om de waardevolle uitrusting en systemen naar de stad Komsomolsk te exporteren.

Dus de unieke faciliteit die een ruimteschild over de Sovjetstaat bood, stopte met uitzenden en de stad en stedelijke infrastructuur zijn verwaarloosd en verlaten.