Regels

Bij het bezoeken van de vervreemdingszone zijn alle buitenlanders en Oekraïners verplicht om:
• Het dragen van kleding en schoenen die maximale bescherming bieden aan het lichaam, hoofd, handen en voeten;
• Het volgen van de radioactiviteitsveiligheidsvoorschriften, gezondhieds- en veiligheidsvoorschriften;
• Het strikt volgen van alle instructies die gegeven worden door de gezant officier;
• Enkel begeven op de vooropgestelde routes;
• Het volgen van de persoonlijke hygiëne voorschriften;
• Het strikt volgen van de brand preventie maatregelen.
Tijdens het bezoek aan de vervreemdingszone is het verboden om:
• Het betreden van verlate gebouwen of industriële gebouwen die op de route liggen;
• Het beklimmen van de trappen of de antennes die gelokaliseerd zijn op het territorium van de Chernobyl-2 faciliteit;
• Het in bezit hebben van wapens;
• Het drinken van alcohol of nemen van drugs;
• Eten of roken in de open lucht;
• Het aanraken van constructies of vegetatie;
• Het neerzetten of plaatsten van fotomateriaal op de grond;
• Iets meenemen uit de zone;
• Het niet volgen van de dresscode (open schoenen, shorts, rokken);
• Het verblijven in de zone zonder officier die verantwoordelijk is voor de gezant;
• Het verzamelen en gebruiken van groenten en vee voortplantingsproducten (groenten, fruit, bessen, paddenstoelen, planten, vis enz.) uit de vervreemdingszone en de zone van absolute (verplichte) hervestiging.
• Het binnen of buiten smokkelen van dieren (Honden, katten enz.) in de vervreemdingszone of de zone van absolute (verplichte) hervestiging;
• Het drinken van water uit beekjes, revieren en andere open waterbronnen. Het is toegestaan om water te gebruiken van het leveringssysteem of van in de winkels;
• Iets in brand steken;
• Het in bezit hebben van brandbaar materiaal en brandbare vloeistoffen;
• Roken behalve op speciale plaatsten gemaakt van onbrandbare materialen:
− aan de controlepost van de vervreemdingszone;
− in Tsjernobyl stad;
− Aan het observatie terrein bij de kerncentrale;
− in Pripjat stad -decontaminatieworkshop van individuele beschermingsmiddelen;
− Object “Chernobyl-2”.
Alle instructies van de begeleidende officier zijn verplicht te volgen voor bezoekers.
Foto en video filmen zijn toegestaan op de route met de begeleidende persoon en binnen de limieten van de wetgeving van Oekraïne ” Op het Gebruik van Nucleaire Energie en Radioactiviteitsveiligheid” en instructies “Over de Procedures voor de Bescherming van Staatsgeheimen en andere informatie …”
Quadcopter vluchten zijn niet toegestaan inChNPP, ISF-1, ISF-2, open schakelapparatuur -750, de plaatselijke bergingsfaciliteiten voor radioactief afval, Pripjat (dichter dan 5000 m van de kerncentrale van Tsjernobyl)
Bij het verlaten van de Vervreemdingszone en de zone van absolute (verplichte) hervestiging is het noodzakelijk om:
• Te passeren bij de verplichte radioactiviteitscontroles van kleding, schoenen en persoonlijke spullen;
• Te passeren bij de noodzakelijke transport controle.
Indien de radioactiviteit de vastgestelde referentieniveaus overschrijdt zal uw kleding, schoenen en persoonlijke spullen moeten worden ontsmet. De mogelijke dosis van bestraling zal de limiet voor de populatie niet overschrijden.
Indien u zich niet aan de regels en de instructies van de begeleide persoon houdt, zal de groep de vervreemdingszone moeten verlaten.
In het geval dat 1 groepslid openlijk de veiligheidsvoorschriften negeert, weerstand biedt of andere onacceptabel morele of ethisch morele, radioactiviteits- en brand voorschriften overtreed zal de groep moeten terugkeren naar controlepost “Dityatki” onder begeleiding van vertegenwoordigers van de wetshandhaving.
Door registratie van deze overtreding zal het in de toekomst niet meer mogelijk zijn om de vervreemdingszone te bezoeken.
Indien de radioactiviteit de vastgestelde referentieniveaus overschrijdt zal uw kleding, schoenen en persoonlijke spullen moeten worden ontsmet.
Buitenlandse vertegenwoordigers en personen zonder burgerschap zullen in geval van noodsituaties de zelfde rechten en verantwoordelijkheid dragen als Oekraïense burgers, met de uitzonderingen vastgesteld door de Grondwet, wetten of internationale overeenkomsten overeengekomen en geratificeerd door de
Verkhovna Rada van Oekraïne (artikel 21, Code van de civiele bescherming van Oekraïne).
Ik begrijp en realiseer dat verblijven in een omgeving met hoge levels van ioniserende straling potentieel kan leiden tot schade aan mijn gezondheid.
Ik ben ingelicht met de veiligheidsregels voor het bezoeken van Chernobyl-2 object en Pripjat Stad.
Ik ga akkoord met de voorwaarden voor het bezoeken van de vervreemdingszone en de zone van absolute (verplichte) hervestiging en zal geen klachten indienen tegen de organisatie voor fysieke, eigendoms- en niet-eigendomsschade.