Tandarts

De tandarts van Pripjat werd opgenomen in het Hospitaal 126 complex.

De tandartsen in de Sovjet-Unie verschilden heel wat van de tandartsen die we vandaag de dag gewoon zijn. Er was geen preventief onderhoud zoals we dat nu gewend zijn. De tandarts werd enkel bezocht wanneer mensen problemen met hun gebit ondervonden.

Verdoving werd alleen gebruikt als holtes erg slecht waren, de kleintje werden verzorgt zonder enige vorm van verdoving… Met als resultaat dat de mensen alleen langskwamen indien de problemen erg genoeg waren om verdoving te garanderen.