Tsjernobyl Zonne-Energie Boerderij

Deze zonne-energie boerderij in Tsjernobyl bestaat uit 3,800 panelen verspreidt over 4 hectaren grond en produceert hernieuwbare energie voor ongeveer 2,000 huishoudens in de omgeving. De kerncentrale gebruikt bestaande energie transmissielijnen die in connectie staan met dit terrein.

Dit is de eerste keer dat deze regio wordt gebruikt voor stroomopwekking sinds 2000.