Voorwaarden voor het bezoeken van de Kerncentrale van Tsjernobyl

Groepen met buitenlanders en Oekraïense bezoekers en individuele inwoners mogen de kerncentrale van Tsjernobyl bezoeken als vertrouwd doel volgens een specifieke, speciale ontwikkelde “Basis Plus” route.

Weekend tours zijn enkel beschikbaar voor leden van het publiek die de Vervreemdingszone bezoeken als deel van een georganiseerde bezoekersgroep en betreden via controlepost “Dytiaky”. De route van het bezoek start aan het administratief gebouw 1.

Aanvaarding en informatitieve ondersteunings-diensten zijn betalende diensten. Betaling wordt gedaan aan de hand van de goedgekeurde tarieven.

De bezoekers applicatie moet op tijd worden ingediend, en dus niet later dan 20 kalenderdagen voor het bezoek.

Alle deelnemers moeten het formulier voor de ChNPP-Dosimetriecontrole invullen en ondertekenen (link), deze zal beschikbaar zijn voor de bezoekers en zal voor het bezoek worden overhandigd aan het begeleidend personeel van de Kerncentrale.

Het formulier moet worden ingevuld zonder afkortingen.

Bij het invullen van het formulier zal de bezoeker moeten toestemmen bij het vervullen van enkele verplichte eisen. Deze verzekeren dat de deelnemers:

 • geen medische contra-indicaties hebben om te verblijven in een oppervlakte met hoge ioniserende stralingsniveaus en de impact tijdens het jaar is niet hoger dan 0.9 mSv;
 • gaan akkoord met de verwerking van hun persoonlijke gegevens;
 • Voor de start van het bezoek zal het personeel van de Tsjernobyl Kerncentrale voorzien worden van de ingevulde en ondertekende gozondheids- en fysieke controle formulier van elke persoon.

Daarnaast zal voor de start van het bezoek de bezoeker verplicht zijn om een controle van de beschikbaarheid van

 • een identiteitskaart die overeenkomt met degene die aangegeven is bij de ingediende aanvraag;
 • een ingevulde en ondertekende gezondheids- en fysieke controle formulier

Het programma zal worden voorbereid en goedgekeurd worden aan de hand van deze resultaten. Dit is de basis voor toegang tot de kerncentrale van Tsjernobyl, of een bezoekweigering zal worden uitgevaardigd met een passende rechtvaardiging.

De redenen voor weigering tot bezoek van de vervreemdingszone en de zone van onvoorwaardelijke (verplichte) hervestiging zijn de volgende:

 • personen die nog geen 18 jaar zijn.
 • voorziening van onbetrouwbare date in de applicatie;
 • ongunstige weersomstandigheden;
 • dreiging van een noodsituatie of brand tijdens de brandgevaarlijke periode;
 • uitvoering van reparatie (onderzoek, technologisch) en andere werken dat het onmogelijk maken voor een onbevoegd persoon om te verblijven in de vervreemdingszone en de zone van onvoorwaardelijke (verplichte) hervestiging;
 • In geval van het verkrijgen van informatie van wetshandhavingsinstanties rond het betrokken zijn bij terroristische acties;
 • Het mislukken van betalen binnen de vastgelegde periode;
 • In andere gevallen gebaseerd op de normen van wetgevende en regelgevende handelingen, inclusief administratieve documenten van hogere organisaties, toezichthoudende, controlerende organisaties die het onmogelijk maken om het bezoek te organiseren.

Alle bezoeken aan Chornobyl NPP voor kennismakingsdoeleinden zijn eendaagse bezoeken.

Indien nodig zal de kerncentrale van Tsjernobyl aan het einde van het bezoek de akte van de geleverde diensten verstrekken.

De kerncentrale van Tsjernobyl is niet verantwoordelijk voor schade aan de gezondheid, eigendom van de bezoeker / organisator – die wordt opgelopen voor, tijdens of na het bezoek door andere bezoekers, organisators en anderen, evenals door het effect van radioactiviteit en andere schadelijke factoren zoals natuurrampen, dieren enz.

De kerncentrale van Tsjernobyl is niet verantwoordelijk voor het verlies van gezondheid, eigendom van de bezoeker / organisator – die wordt opgelopen voor, tijdens of na het bezoek door de acties of weglatingen van de diensten die het verkeer verzekeren, gereedschap of andere diensten die dienst leveren aan de bezoekers / organisatoren. Dien de applicatie in op de website van de kerncentrale van Tsjernobyl, de bezoeker/organisator bevestigd hiermee dat hij of zij vertrouwd is en akkoord gaat met de voorwaarden voor het bezoeken van de kerncentrale van Tsjernobyl.