Zymovyshche Collectieve Boerderij

Als deel van het eerste 5-jaren-plan, collectivisatie werd geïntroduceerd in de Sovjet-Unie door de algemene secretaris Joseph Stalin aan het eind van de jaren 20. Dit was een manier om de landbouwproductie een duwtje in de rug te geven door de organisatie van het land en het werken in grote collectieve boerderijen (kolkhozy). Joseph Staling dacht dat de collectivisatie de armere mensen ging bevrijden van de koelak (eigenaren van landbouwgronden).

Stalin nam zijn toevlucht tot massamoord en massale deportatie van boeren naar Siberië om het plan uit te voeren. De miljoenen mensen die achterbleven stierven niet aan hongersnood, maar de eeuwenoude manier van landbouw was vernietigd in een regio die zo vruchtbaar was. Dit werd ooit “de broodmand van Europa” genoemd. De rechtstreekse gevolgen van collectivisatie waren dus minder graan, output en bijna gehalveerde veenummers en dus creëerde dit grote hongersnoden voor de USSR tussen 1932 en 1933. Er wordt geschat dat in 1932 en 1933 11 miljoen mensen waarvan 3-7 miljoen in Oekraïne alleen al zijn overleden wegens hongernood. (Oekraïners noemen dit hongersnood Holodomor). Het heeft tot 1940 geduurd voor aleer de landbouwproductie eindelijk weer zijn collectivisatieniveaus overtrof.

Hoewel dat tegen de tijd van de kernramp van Tsjernobyl de situatie was verbeterd had het systeem nog steeds problemen. Deze boerderij is achtergelaten zoals hij was in 1986.